Tefsir Dersleri (Bahrul Medid)

Rufai Meşayihinden muhterem H.Enes Yeşil (k.s) efendimizin sadra şifâ, gönle huzur ve kalbe inşirah veren sohbetleri istifadenize sunuyoruz.
Takip edilen eser : İBN ACİBE EL-HASENİ hazretlerinin yazmış oldugu “El-Bahrü’l-Medîd fî Tefsîri Kur’âni’l-Mecîd” isimli tefsir kitabıdır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir