Bu günkü Tarikatlar ile Tarihte görülen tarikatlar arasında bir fark var mıdır?

1) XII ve XIII. Asır’da Tarikatlar XI. asır başında yaşamış bulunan Gazzâlî, Tasavvuf tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Gazzâlî’nin geliştirip siste-...

Kaç tane hak tarikat vardır? Kurucuları (Pirleri) kimlerdir?

Tarikatlar genellikle kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Bazıları ise öne çıkardığı bazı temel prensipler sebebiyle o adı almıştır. Mesela Halvetiyye tarîkatı eğitim...