SAHABENİN EFDALI

Sahabenin efdalı (en üstünleri) Efendimiz Ebu Bekir (r.a.)’dır. Sonra sırasıyla Ömer’ul Faruk, Osman Zinnureyn,
Ali Kerremallahu vecheh (r.anhum)’dırlar.
Sahabilerin hepsi hidayet üzeredirler. Yani doğru yoldadırlar. Peygamber Sallellahü aleyhi ve sellemden şöyle
nakl edilmiştir:
“Ashabım, yıldızlar gibidir, onların hangisine uyarsanız, doğru yolu bulmuş olursunuz.”
Aralarında vuku bulan ihtilaf ve çekişmeler hakkında konuşmak doğru değildir. Mümkün olduğu kadar bu hususta
dilimizi tutmamız gerekir. Daima onların iyiliklerinden ve muhabbetlerinden bahs etmeliyiz. Onları sevmeliyiz, övmeliyiz,
ahlaklarıyla da ahlaklanmalıyız.
Peygamber Sallellahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:
“Sizlere Allah’tan korkup ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Başınıza bir köle bile geçse yine de ona itaat edin.
İçinizden çok yaşayan, birçok ihtilaflara şahit olacaktır. Benim sünnetimden ayrılmayınız. Doğru yolda olan halifelerimin
de sünnetinden ayrılmayınız. Sünneti muhafaza etmek hususunda diş sıkarak azami gayreti gösteriniz. Sonradan meydana
getirilen hususlardan şiddetle kaçınınız. Çünkü her bid’at dalalettir.”

EHLİ BEYTİ SEVMEK

Kalpleri Ehl-i Beyti Muhammedi’nin sevgisiyle nurlandırmalıdır. Çünkü bunlar, parlak nurlar ve güneş ziyalarıdır
ki onların sevgisiyle gönüller ziyadar olur.
Kur’an-ı Kerim’de:
“De ki: Ben bu (tebliğime) karşı akrabalıkta sevgiden başka hiçbir mükâfat istemiyorum” buyurulmuştur. (2)
Hadis-i Şerifte de:
“Allah aşkına ehli beytime dokunmayın!” diye varit olmuştur.
Cenab-ı Hak, bir kimseye iyilik yapmak isterse, ona ehli beyti sevdirir. O da onu sever, hürmet eder, kalbindeki
sevgiyi muhafaza etmeye çalışır.
Peygamberimizin haklarına riayet etmek için ehli beytin muhabbetini kalbinden çıkarmaz. Kişi sevdiği kimse ile
beraberdir. Her kim Allah’ı severse Resulünü de sever, her kim Resulüllahı severse O’nun ehli beytini de sever. Onları
seven, şüphesiz ki onlarla beraber olur. Onlar da hep birlikte babaları Muhammed (s.a.v.) ile birlikte olurlar… Öyleyse
onlann önüne geçmeyin, daima hürmetle onları öne buyur edin. Onlara yardımda bulunun, ikramı esirgemeyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir