MEVLA’YI ARAMAK

Hakk’ı aramak yürekten olmalıdır. Çünkü Cenab-ı Mevla kullanna şah damarından daha yakındır. Aynı zamanda
(ilmi ilahisi) her şeyi kuşatmıştır. Din, nasihattir.
Tevhid kelimesini öyle bir ihlâsla söylemelidir ki masivaya (1) asla yer kalmasın. Cenab-ı Hakk’ı, teşbih ve şekillendirmek
gibi hususlardın tenzih edip yukarılık, aşağılık, yakınlık ve halis niyetlerin olumlu birer neticeleri olmalıdır.
Peygamber (s.a.v.):
“Ameller niyetlerle kaimdir. Herkes için niyet ettiği şey vardır. Her kim Allah ve Peygamberi için hicret
etmişse, hicreti Hak Teala ve Peygamber’edir. Eğer elde edeceği dünyalık veyahut evleneceği kadın için ise,
hicreti niyet ettiği şey içindir” buyurmuşlardır.
Amellerinizi islamın temeli olan beş ana esas üzerinde sağlamlaştırın.
Allah’ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
“İslam beş (ana esas) üzerine kurulmuştur: Şehadet kelimesi, namaz, zekât, hac ve oruç…
Sonradan uydurulmuş bidatlardan şiddetle kaçınınız. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Her kim dinden olmayan herhangi bir şeyi meydana çıkarırsa red olunur.” Hak Teala’ya karşı davranışlarınız
takva üzere olsun. İnsanlara karşı doğruluk ve güzel ahlaktan ayrılmayın. Nefislerinize, arzularınıza aykırı davranmakla
hâkim olun. İlahi sınırları sakın aşmayın. Kur’an-ı Kerim’deki:
“Söz verdiğiniz zaman gereğini yerine getirin” emrine sımsıkı sarılın. Peygamber (a.s.) size ne verdi ise alın,
neden nehy etmiş ise ondan da şiddetle uzaklasın.
Yalandan sakınmalısınız. Gerek Allah’a ve gerekse insanlara karşı yalan açıklamalarda bulunmayınız. Boş ve
kuru iddialar Hakk’a karşı da, insanlara karşı da yalan sayılır. Gerçek kulluk, kulluğu bilmektir. Din ise, emirleri yerine
getirmek, yasaklardan kaçınmaktır. Her iki hususta da tevazu gereklidir. Emirlere riayet, kişiyi Allah’a yaklaştırır, yasaklardan
kaçınmak, Allah’tan korkmakla mümkündür. Amelsiz Allah’a yaklaşma iddia edilemez. Günaha karşı cüret göstermekle
Allah korkusu asla düşünülemez. Allah’ı, Resulüllah (s.a.v.)’a uymakla arayın. Nefsin çirkin arzularına boyun
eğmekle Hak Teala aranamaz… Nefse mahkûmiyetle Allah’ı aramak daha başından sapmak demektir.

1 Masiva : Allah’tan başka şeylerle ilgilenmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir