HAZRETİ PEYGAMBER’E SAYGI

Peygamberinize saygı gösteriniz, zira insan ile Allah arasında berzah ve vasıta ancak O yüce zattır. O, Allah’ın
kulu, habibidir. Allah’ın Resulü ve yaratıkların en mükemmelidir. O, Peygamberlerin efdali şüphesiz ki O’dur. Allah yolunu
gösteren, Allah’a davet eden, Allah’dan haber veren, Allah’tan haber alan O’dur.
Kâinatı, Rahman’ın huzuruna ileten kapı O’dur. O’na sarılan kemale erer; ondan ayrılan eriyip gider. Resulüllah
Efendimiz şöyle buyururlar:
“Hiç biriniz, benim getirdiğim şeyi canı gönülden kabul etmedikçe, imanın kemaline eremez.”

HAZRETİ MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİ KIYAMETE KADAR BAKİDİR

Efendiler! Şunu iyi bilin ki: Peygamberimizin nübüvveti, vefatından sonra da, hayatında olduğu gibi bakidir. Kıyamete
kadar onun peygamberliği devam edecektir… Bütün insanlık, diğer tüm şeriatları ortadan kaldıran Muhammed’in
(s.a.v.) şeriatıyla muteberdir. Onun en büyük mucizesi Kur’andır. O da kıyamete kadar bakidir. Hak Teala:
“De ki: And olsun, insanlar ve cinler şu Kur’anın benzerini (meydana) getirmek üzere biraraya toplansa, yekdiğerine
yardımcı da olsalar, yine onun benzerini getiremezler” buyurmuştur. (2)
Efendiler! Her kim onun baştan aşağı olan doğru haberlerini kabul etmezse, Allah kelamını kabul etmiyenlerden
olur. Biz Allah’a iman ettik, Allah’ın kitabına iman ettik. Allah’ın Resulü Muhammed (s.a.v.) in her getirip tebliğ ettiğine de
iman ettik.
Cenab-ı Hak:
“Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan başkasına
uyup giderse, onu döndüğü o yolda bırakırız. (Fakat ahirette de) kendisini cehenneme koyarız. O, ne kötü bir yerdir”
buyurmuştur. (3)

2 İsra: 88

3 Nisa:115

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir