EHLİ BEYTİ SEVMEK

Kalpleri Ehl-i Beyti Muhammedi’nin sevgisiyle nurlandırmalıdır. Çünkü bunlar, parlak nurlar ve güneş ziyalarıdır
ki onların sevgisiyle gönüller ziyadar olur. Kur’an-ı Kerim’de:
“De ki: Ben bu (tebliğime) karşı akrabalıkta sevgiden başka hiçbir mükâfat istemiyorum” buyurulmuştur. (2)
Hadis-i Şerifte de:
“Allah aşkına ehli beytime dokunmayın!” diye varit olmuştur.
Cenab-ı Hak, bir kimseye iyilik yapmak isterse, ona ehli beyti sevdirir. O da onu sever, hürmet eder, kalbindeki
sevgiyi muhafaza etmeye çalışır.
Peygamberimizin haklarına riayet etmek için ehli beytin muhabbetini kalbinden çıkarmaz. Kişi sevdiği kimse ile
beraberdir. Her kim Allah’ı severse Resulünü de sever, her kim Resulüllahı severse O’nun ehli beytini de sever. Onları
seven, şüphesiz ki onlarla beraber olur. Onlar da hep birlikte babaları Muhammed (s.a.v.) ile birlikte olurlar… Öyleyse
onlann önüne geçmeyin, daima hürmetle onları öne buyur edin. Onlara yardımda bulunun, ikramı esirgemeyin.

EVLİYAYA KARŞI SAYGILI OLMAK

Allah’ın velilerini sevmekve onları saymak gerekir. Çünkü onlar Allah’ın dostlarıdır:
“Haberiniz olsun ki Allah’ın veli (kulları) için hiç bir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar iman
edip takvaya ermiş olanlardır.” (3)
Veli, Allah’ı seven, O’na iman edip O’ndan korkandır. Allah ile böylesine alakası olan kimseleri azarlamak
elbetteki doğru değildir. Onları sevmek ve onlara karşı gelmemek lazımdır. Bazı ilahi kitaplarda şöyle geçer:
“Velilerimden birine dokunan bana harp ilan etmiş olur.” Hak Teala velilerini korur ve onlara eziyet etmeye kalkışanlardan da intikam alır. Onları seven kimseleri sırf onların yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak korur. “Biz dünya hayatında
da ahiret hayatında da sizlerin dostlarıyız” hitabı Ku’raniyyesinin en belirgin kişileri şüphesiz ki velilerdir. Binaenaleyh
onlara yaklaşın, onları sevin ki feyizlerinden istifade edesiniz. Onlardan sakın ayrılmayınız. Çünkü onlar Allah erleridir,
Allah erlerine zeval yoktur. Her yerde galip ve muzaffer onlardır.
Kaynak :
1 Nisa:115
2 Şuara: 23
3 Yunus: 62,63

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir