Ahmed Er Rufai

ZÜHD-Ü TAKVA

ZÜHD-Ü TAKVA Zühd, Allah (c.c.)’a yönelen kişilerin ilk adımıdır ki takva esasına dayanır. Takva ise hikmetin başı olan Allah korkusundan...